Błąd w obliczaniu ulgi abolicyjnej za 2019 rok.

W dniu 17 września 2020 r. zaktualizowaliśmy programy służące do rozliczeń rocznych PIT za 2019 r. PITy IPS, PITy 2019 IPS oraz Asystent PIT 2019 (Fundacji Nasza Szkoła).

Poprawiono przeliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej „przez program” – w programie był problem z momentem przeliczania jednej wartości.

Prosimy o NIEZWŁOCZNE:

  • zaktualizowanie programu,
  • zweryfikowanie swoich zeznań, zawierających obliczenie ulgi abolicyjnej od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W razie rozbieżności obliczeń pomiędzy wcześniej sporządzonym zeznaniem a zeznaniem po aktualizacji programu po samodzielnym sprawdzeniu, prosimy o NIEZWŁOCZNY kontakt ze swoim urzędem skarbowym, złożenie ewentualnej korekty zeznania, wpłacenie odpowiedniej kwoty (zwrot niepotrzebnie otrzymanego zwrotu lub dopłacenie kwoty, jeśli zapłacono za mało) oraz naliczenie odsetek od zaległości podatkowych.

UWAGA: czas ma znaczenie.

Na stronie internetowej

jest opis, kiedy można zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę do zaległości podatkowych – opracowanie „Obniżona stawka odsetek za zwłokę do zaległości podatkowych powstałych od 01.01.2016 r.”. Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych znajduje się na stronie internetowej:

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne


Zapisz się!

Otrzymuj informacje o nowych programach i możliwościach