Formularze

Jaki formularz główny (tj. zeznanie roczne) wybrać?

Poniżej znajduje się tabelka z dostępnymi formularzami w naszym programie. Możesz dowiedzieć się o nich więcej klikając na nazwę formularza.


Formularz główny Załączniki Termin składania
PIT-16A + zał. ORD-ZU, UPO, do 31 stycznia*
PIT-19A + zał. ORD-ZU, UPO, do 31 stycznia*
PIT-28 + zał. PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-28/B, ORD-ZU, USPW, UPO, od dnia 15 lutego do końca lutego*
PIT-28S + zał. PIT/O, PIT-28/B, ORD-ZU, USPW, UPO, od dnia 15 lutego do końca lutego*, a w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego
PIT-36 + zał. PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO, USPW, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-36S + zał. PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, ORD-ZU, USPW, UPO, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI, od 15 lutego do 30 kwietnia*; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-36L + zał. PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, ORD-ZU, USPW, UPO, PIT/O, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-36LS + zał. PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, ORD-ZU, USPW, UPO, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, od 15 lutego do 30 kwietnia*; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-37 + zał. PIT/O, PIT-2K, PIT/D, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-38 + zał. PIT/ZG, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-39 + zał. PIT/ZG, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
PIT-CFC + zał. ORD-ZU, USPW, UPO, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego*
OLDCT do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego; ze względu na zwalczanie COVID-19: szczególne przypadki wymienione w art. 31z ustawy o COVID-19 mają inny termin
PIT-OP + zał. UPO, do 30 kwietnia*; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 52v ustawy)
DSF-1 do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)
APA-P w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
ZAP-3
NIP-7

* - roku następującego po roku podatkowym; stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ważny KOMUNIKAT dot. obliczenia ulgi abolicyjnej za 2019 rok od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.