SSE-R

Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

Dla kogo

załącznik indywidualny*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.