SSE-R/A

Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Dla kogo

załącznik indywidualny*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.