PIT/ZG

Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Dla kogo

odrębny załącznik dla każdego zeznania; odrębny załącznik dla każdego państwa uzyskania dochodu; załącznik indywidualny*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.