PIT/Z

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (w tym dokonujących doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy)

Dla kogo

nie można go załączyć bez PIT/B; załącznik indywidualny*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.