PIT/WZR

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.