PIT/WZ

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych za rok podatkowy


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.