PIT/SE

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.