PIT/PM

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dla kogo

załącznik indywidualny - małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia - indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem - składają odrębny załącznik.


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.