PIT/O

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku – innych niż mieszkaniowe


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.