PIT/MIT

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy

Dla kogo

załącznik indywidualny*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.