PIT/IP

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Dla kogo

załącznik indywidualny, małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia - indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem - składają odrębny załącznik.


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.