PIT/DS

Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

Dla kogo

załącznik indywidualny*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.