PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

Dla kogo

załącznik indywidualny*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.