PIT-39 + zał.

Dostępne załączniki: PIT/ZG, ORD-ZU, USPW, UPO,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.