PIT-39 + zał.

Dostępne załączniki: PIT/ZG, ORD-ZU, USPW, UPO,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.