PIT-38 + zał.

Dostępne załączniki: PIT/ZG, ORD-ZU, USPW, UPO,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – odpłatne zbycie papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni; objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; odpłatne zbycie walut wirtualnych

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.