PIT-37 + zał.

Dostępne załączniki: PIT/O, PIT-2K, PIT/D, ORD-ZU, USPW, UPO,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, niedoliczających dochodów małoletnich dzieci do swoich dochodów, nieuzyskujących dochodów z zagranicy, nieobniżających dochodów o straty z lat ubiegłych, nieodliczających tzw. minimalnego podatku dochodowego

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny, małżeństwo, osoba samotnie wychowująca dzieci)

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.