PIT-36S + zał.

Dostępne załączniki: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, ORD-ZU, USPW, UPO, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, dochody z zagranicy, obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłych

Dla kogo

Przedsiębiorstwo w spadku (indywidualny)

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.