Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.