PIT-36LS + zał.

Dostępne załączniki: PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, ORD-ZU, USPW, UPO, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym

Dla kogo

Przedsiębiorstwo w spadku

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.