PIT-36L + zał.

Dostępne załączniki: PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, ORD-ZU, USPW, UPO, PIT/O, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.