PIT-36 + zał.

Dostępne załączniki: PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/IP, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/SE, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/PM, PIT/NZI, ORD-ZU, UPO, USPW,

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, doliczanie dochodów małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz dochody od których płatnik nie miał obowiązku pobrania podatku, obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłych

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny, małżeństwo, osoba samotnie wychowująca dzieci)

Termin składania

od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.