PIT-2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.