PIT-28S + zał.

Dostępne załączniki: PIT/O, PIT-28/B, PIT/WZR, ORD-ZU, USPW, UPO,

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dla kogo

Przedsiębiorstwo w spadku (indywidualny)

Termin składania

od dnia 15 lutego do końca lutego*, a w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.