PIT-19A + zał.

Dostępne załączniki: ORD-ZU, UPO,

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)

Termin składania

do 31 stycznia*


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.