DSF-1

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym

Dla kogo

Osoba fizyczna (indywidualny)

Termin składania

do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego; ze względu na zwalczanie COVID-19: nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r.* (art. 15zzj ustawy o COVID-19)


Możliwości programu PITy IPS można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.